ลักษณะทั่วไปของห่วงที่ใช้ในการแข่งขันบาสเกตบอล

ห่วงจะเป็นอุปกรณ์ที่ติดกับแป้นหรือกระดานหลัง และมีตาข่ายห้อยไว้เมื่อมีการแข่งขันทุกครั้ง ห่วงอาจจะดูเหมือนไม่สำคัญมาก แต่จริงๆ แล้วก็เป็นอุปกรณ์อีกชนิดหนึ่งที่มีความสำคัญไม่แพ้อุปกรณ์อื่นเลยในการเล่นกีฬาบาสเกตบอล ซึ่งได้มีการกำหนดคุณสมบัติของห่วงที่ใช้ไว้ดังต่อไปนี้

  1. ต้องทำมาจากวัสดุที่เป็นเหล็กกล้ามีความแข็งแรง ทนทาน
  2. ห่วงต้องมีเส้นผ่าศูนย์กลางวัดจากขอบด้านใน 45 เซนติเมตร และมีสีส้ม
  3. โลหะที่ใช้ทำห่วงด้านในสำหรับยึดติดกับตาข่ายต้องมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 16 เซนติเมตร และต้องไม่กว้างเกิน 2.00 เซนติเมตร
  4. รอบห่วงต้องมีที่ยึดสำหรับเกี่ยวตาข่ายบริเวณด้านล่าง 12 จุด มีระย่างห่างเท่าๆ กัน รอบวง และต้องสามารถป้องกันไม่ให้นิ้วมือไปเกี่ยวขณะทำการโยนลูกหรือป้องกันประตู
  5. ห่วงต้องยึดติดกับกระดานยึดด้านหลัง และเมื่อเกิดแรงส่งไปยังห่วงกระดานด้านหลังต้องไม่สั่นสะเทือน นอกจากนี้ช่องว่างระหว่างห่วงกับกระดานหลังต้องแคบพอที่จะไม่ทำให้นิ้วมือเข้าไปเกี่ยวได้
  6. ขอบบนสุดของห่วงทุกด้านจะต้องอยู่ในระดับความสูงไม่น้อยกว่าและไม่เกิน 3.05 เมตร เมื่อวัดจากพื้นสนาม และกระดานต้องมีความสูงเท่ากันทั้งสองด้าน
  7. จุดที่ใกล้ที่สุดของขอบในห่วงกับกระดานหลังจะต้องมีความห่าง 15 เซนติเมตร
  8. ในการแข่งขันกำหนดให้มีห่วงสำหรับทำประตูอยู่ทั้งสองด้าน ดังนั้นห่วงทั้งสองด้านจะต้องมีลักษณะเหมือนกันทุกประการ และต้องเป็นขนาดที่กำหนดไว้เป็นมาตรฐานสำหรับการแข่งขัน