สิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติในการยืดกล้ามเนื้อ

เพื่อเป็นการช่วยป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดกับกล้ามเนื้อ ในการปฏิบัติยืดเหยียดกล้ามเนื้อจึงมีข้อห้ามที่คุณควรใส่ใจกันด้วย ซึ่งจะมีดังนี้

1. ในขณะทำไม่ควรยืดกล้ามเนื้อไม่ว่าส่วนไหนของร่างกายก็แล้วแต่จนรู้สึกตึงมากและเจ็บ ให้ยืดแค่รู้สึกตึง เพราะไม่เช่นนั้นกล้ามเนื้อของคุณอาจจะเกิดการอักเสบขึ้นได้ ซึ่งบางครั้งอาจใช้เวลานานกว่าจะหายเป็นปกติจะมีผลในเรื่องการฝึกซ้อมหรือเล่นกีฬาของคุณได้ Continue reading “สิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติในการยืดกล้ามเนื้อ”